Εθνικής Αντιστάσεως 51-53, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Πρόπτωση οπίσθιας γλωχίνας

Επιτυχής επέμβαση σε ασθενή με πρόπτωση οπίσθιας γλωχίνας και ρήξη τένοντας χορδής υψηλού χειρουργικού κινδύνου υπεβλήθη με επιτυχία σε διαδερμική επιδιόρθωση Μιτροειδους βαλβίδας με τοποθέτηση μιας συσκευής XTR mitraclip. Η επέμβαση έγινε στο Ιατρικό Αθηνών με τη συνδρομή των συναδέλφων Στέφανου Καραγιάννη και Απόστολου Ρουμπελάκη.