Εθνικής Αντιστάσεως 51-53, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Σχεδιάζοντας την επαναγγείωση με CT

Σχεδιάζοντας την επαναγγείωση με CT