Εθνικής Αντιστάσεως 51-53, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

A step-by-step TAVI using Portico FlexNav system

Για να δείτε Επεμβατικά Videos των ιατρών της ομάδας, δηλώστε:

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα