Εθνικής Αντιστάσεως 51-53, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

ALTAVALVE – Αντικατάσταση μιτροειδούς

Οι ασθενείς με ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας, δεν ενδείκνυνται όλοι για διαδερμική επιδιόρθωση της βαλβίδας με mitraclip ή κάποια άλλη βαλβίδα, ενώ ταυτόχρονα είναι και υψηλού κινδύνου για την χειρουργική αντικατάσταση της μιτροειδούς βαλβίδας.

Γι΄ αυτή την ομάδα των ασθενών, εφαρμόζουμε κατ΄ αποκλειστικότητα στην Ελλάδα και μεταξύ των 2-3 Καρδιολογικών Κέντρων στην Ευρώπη, τη διαδερμική αντικατάσταση της μιτροειδούς βαλβίδας με την καινοτόμα βαλβίδα ALTAVALVE της αμερικανικής εταιρείας 4C MEDICAL.

Η εφαρμογή γίνεται στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος με δωρεάν συμμετοχή των ασθενών που συμμετέχουν. Δεν πρόκειται για πρωτογενή ερευνητική εφαρμογή της βαλβίδας, αλλά για τη διαδερμική διέλευσή της από τη μηριαία αρτηρία, ενώ μέχρι τώρα η εισαγωγή της γινόταν με μια μικρή τομή στο στήθος. Τα καινοτόμα χαρακτηριστικά της, διαφέρουν από κάθε άλλη βαλβίδα που υπάρχει ή δοκιμάζεται αυτή τη στιγμή σε κλινικές μελέτες, διεθνώς.

Η διαδερμική αντικατάσταση της μιτροειδούς βαλβίδας ενδείκνυται για ασθενείς που μέχρι σήμερα δεν είχαν επιλογή για κάποια άλλη επέμβαση. Τέτοιοι ασθενείς είναι συνήθως ηλικιωμένοι με καρδιακή ανεπάρκεια, ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας, πνευμονική υπέρταση ή ασθενείς με μεγάλη συγκέντρωση ασβεστίου στη μιτροειδή βαλβίδα.

Η καινοτόμα βαλβίδα ALTAVALVE υπόσχεται με βάση τον σχεδιασμό της, να είναι εφαρμόσιμη στην πλειονότητα των ασθενών και να προσφέρει ένα επιτυχές αποτέλεσμα αντικατάστασης της μιτροειδούς βαλβίδας με χαμηλό κίνδυνο και πολύ γρήγορη ανάρρωση για τον ασθενή.

Η τοποθέτηση της βαλβίδας γίνεται μέσα στον αριστερό κόλπο στο πίσω μέρος της καρδιάς, πάνω από τη μιτροειδή βαλβίδα. Ο μηχανισμός τοποθέτησης είναι η σταδιακή διάνοιξη της βαλβίδας από το ύψος του δακτυλίου της γηγενούς βαλβίδας προς τα πίσω, στην οροφή του αριστερού κόλπου. Η διάνοιξη είναι αργή, σταδιακή, απολύτως ασφαλής και δίνεται η δυνατότητα της επανατοποθέτησης, αν αυτό χρειαστεί, ακόμα και στο τελευταίο στάδιο πριν από την απελευθέρωση της συσκευής, στην τελική της θέση.

Δεν χρησιμοποιείται καθόλου σκιαγραφικό καθώς η καθοδήγηση της τοποθέτησης γίνεται με την χρήση διοισοφάγειου υπερήχου.