Εθνικής Αντιστάσεως 51-53, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Ανοιχτό ωοειδές τρήμα/ εγκεφαλικά