Εθνικής Αντιστάσεως 51-53, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Ανοιχτός βοτάλιος πόρος