Εθνικής Αντιστάσεως 51-53, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Βιογραφικό Dr. Ηλίας Νινιός

Επεμβατικός Καρδιολόγος

  • Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ
  • Εξειδικευμένος στην προηγμένη Καρδιακή Απεικόνιση
  • Ιδρυτικό μέλος του Heart Center & της Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνος του Τμήματος Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς
  • Ερευνητής και Proctor (Διεθνής Εκπαιδευτής) διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων Επεμβατικής Καρδιολογίας στην Ελλάδα και στη Ν.Α Ευρώπη
  • 1η επέμβαση επιδιόρθωσης της τριγλώχινας βαλβίδας στην Ελλάδα
  • 1η επέμβαση  επιδιόρθωσης της μιτροειδούς βαλβίδας στη Β. Ελλάδα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία

Ειδίκευση στην Καρδιολογία, Klinikum Lüdenscheid, Germany (2009-2012)

Ειδίκευση στην Καρδιολογία, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας (2007-2008)

Διδακτορική Διατριβή, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., με θέμα τη χρόνια κολπική μαρμαρυγή (2006)

Ειδίκευση στη Γενική Παθολογία, Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας (2004-2006)

Υπηρεσία Υπαίθρου, Αιγίνιο (2001-2002)

ΚΛΙΝΙΚΟ/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Τίτλοι

Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας (Γερμανία, 2012)

Διδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.Θ. (2006)

Πτυχίο Ιατρικής Α.Π.Θ. (2001)

Κλινική Δραστηριότητα

Επεμβατική Καρδιολογία στεφανιαίων αγγείων

Διαδερμική επιδιόρθωση μιτροειδούς και τριγλώχινος βαλβίδας (MITRACLIP)

Διαδερμική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας (TAVI)

3D Διοσοφάγειο Υπερηχογράφημα καρδιάς

Δυναμική Υπερηχογραφία καρδιάς με δοβουταμίνη και ποδήλατο

Μαγνητική τομογραφία καρδιάς

Ερευνητική δραστηριότητα

Αbbott Proctor for MitraClip 2017 – σήμερα

Co- investigator στη μελέτη RESHAPE HF-2

Co- investigator στη μελέτη CARILLON (Cardiac Dimensions)

ΜΕΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ/ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Μέλος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Μέλος της Γερμανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (DGK)

Συμμετοχή σε μετεκπαιδευτικά προγράμματα Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων της Γερμανίας

Εκπαιδευτής σε προγράμματα φοιτητών Ιατρικής και καρδιολογικά workshops

Συμμετοχή σε πλήθος πανευρωπαϊκών πολυκεντρικών μελετών – clinical trials

Δημοσίευση επιστημονικών εργασιών σε Διεθνή Καρδιολογικά Περιοδικά

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1. Simultaneous implantation of MitraClip devices in a patient with severe mitral and tricuspid valve regurgitation.

Ninios V, Tourmousoglou C, Mezilis N, Ninios I, Dardas P, Tsikaderis D, Theophylogiannakos S, Pitsis A.

Hellenic J Cardiol. 2019 May – Jun;60(3):207-208. doi: 10.1016/j.hjc.2018.09.005. Epub 2018 Oct 4.

2. Is there a prognostic relevance of electrophysiological studies in bundle branch block patients?

Bogossian H, Frommeyer G, Göbbert K, Hasan F, Nguyen QS, Ninios I, Mijic D, Bandorski D, Hoeltgen R, Seyfarth M, Lemke B, Eckardt L, Zarse M.

Clin Cardiol. 2017 Aug;40(8):575-579. doi: 10.1002/clc.22700. Epub 2017 Mar 15

3. A new experimentally validated formula to calculate the QT interval in the presence of left bundle branch block holds true in the clinical setting.

Bogossian H, Frommeyer G, Ninios I, Pechlivanidou E, Hasan F, Nguyen QS, Mijic D, Kloppe A, Karosiene Z, Margkarian A, Bandorski D, Schultes D, Erkapic D, Seyfarth M, Lemke B, Eckardt L, Zarse M.

Ann Noninvasive Electrocardiol. 2017 Mar;22(2). doi: 10.1111/anec.12393. Epub 2016 Aug 26

4. Spot diagnosis of inferior axis and concordant R-pattern predicts left ventricular inflow tract tachycardia: Ablation from the great cardiac vein of an underdiagnosed entity.

Bogossian H, Frommeyer G, Ninios I, Hasan F, Nguyen QS, Karosiene Z, Mijic D, Bandorski D, Seyfarth M, Friemann J, Lemke B, Eckardt L, Zarse M.

Int J Cardiol. 2016 Jul 1;214:175-9. doi: 10.1016/j.ijcard.2016.03.183. Epub 2016 Mar 29

5. Expression of NO Synthase Under Medication with Cyclosporine A, Mycophenolate Mofetil, and Tacrolimus during Development of Transplant Vasculopathy on Rat Cardiac Allograft.

Bogossian H, Frommeyer G, Ninios I, Bandorski D, Seyfarth M, Matzaroglou C, Lemke B, Eckardt L, Zarse M, Kafchitsas K.

Cardiovasc Ther. 2016 Aug;34(4):183-90. doi: 10.1111/1755-5922.12181

6. Q Wave in the Inferior Leads: There Is More Than Scar.

Bogossian H, Ninios I, Frommeyer G, Mijic D, Hasan F, Bandorski D, Eckardt L, Lemke B, Zarse M.

Ann Noninvasive Electrocardiol. 2015 Nov;20(6):609-11. doi: 10.1111/anec.12257. Epub 2015 Jan 28.

7. U wave during supraventricular tachycardia: simulation of a long RP tachycardia and hiding the common type AVNRT.

Bogossian H, Ninios I, Frommeyer G, Bandorski D, Eckardt L, Lemke B, Zarse M.

Ann Noninvasive Electrocardiol. 2015 May;20(3):292-5. doi: 10.1111/anec.12190. Epub 2014 Sep 9

8. New formula for evaluation of the QT interval in patients with left bundle branch block.

Bogossian H, Frommeyer G, Ninios I, Hasan F, Nguyen QS, Karosiene Z, Mijic D, Kloppe A, Suleiman H, Bandorski D, Seyfarth M, Lemke B, Eckardt L, Zarse M.

Heart Rhythm. 2014 Dec;11(12):2273-7. doi: 10.1016/j.hrthm.2014.08.026. Epub 2014 Aug 19.

9. Prevalence, clinical correlates and treatment of permanent atrial fibrillation among the elderly: insights from the first prospective population-based study in rural Greece.

Ninios I, Bogossian H, Zarse M, Lazaridou F, Dimitriadis K, Ninios V, Lemke B, Louridas G.

J Thromb Thrombolysis. 2010 Jul;30(1):90-6. doi: 10.1007/s11239-009-0422-3

10. Gender-specific differences in hypertension prevalence, treatment, control, and associated conditions among the elderly: data from a Greek population.

Ninios I, Ninios V, Lazaridou F, Dimitriadis K, Kerasidou O, Louridas G.

Clin Exp Hypertens. 2008 Jul;30(5):327-37. doi: 10.1080/10641960802269943

11. Prevalence of interatrial block in a general population of elderly people.

Ninios I, Pliakos C, Ninios V, Karvounis H, Louridas G.

Ann Noninvasive Electrocardiol. 2007 Oct;12(4):298-300

12. A rare case of Ebstein’s anomaly with left ventricular noncompaction.

Tourmousoglou C, Bogossian H, Ninios V, Ninios E.

Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2019 Mar;27(3):208-209. doi: 10.1177/0218492318791421. Epub 2018 Aug 6

13.Left Ventricular Cardiac Hemangioma.

Tourmousoglou C, Nikoloudakis N, Kelpis T, Tsotsolis N, Ninios V, Kallifatidis A, Ninios E, Theofilogiannakos EK, Thoma M, Asimaki A, Pitsis A.

Am J Med. 2017 Aug;130(8):e337-e339. doi: 10.1016/j.amjmed.2017.02.043. Epub 2017 Apr 2. No abstract available

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ: +30 6973 009941, +30 2310 278889

Email: iliasninios@gmail.com