Εθνικής Αντιστάσεως 51-53, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Combined Left Main PCI using Shockwave IVL and TAVI

A 92 year old patient with severe Aortic stenosis and severely calcified Left Main stenosis treated with Shockwave IVL and TAVI with Accurate Neo valve. Cerebral protection with Sentinel and Femoral closure with Manta

Για να δείτε Επεμβατικά Videos των ιατρών της ομάδας, δηλώστε:

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα