Εθνικής Αντιστάσεως 51-53, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Διαδερμική σύγκλειση παραβαλβιδικής διαφυγής σοβαρού βαθμού

endiaferonta-peristatika-1

Διαδερμική σύγκλειση παραβαλβιδικής διαφυγής σοβαρού βαθμού. Αποκόλληση της μιτροειδούς βαλβίδας από το πρόσθιο κομμάτι της περιμέτρου. Η βαλβίδα είναι ασταθής ενώ το κενό περιέχει πολλαπλά διαφραγμάτια πού κάνουν την προσπέλαση εξαιρετικά δυσχερή. Το τελικό αποτέλεσμα είναι πολύ ικανοποιητικό με σταθεροποίηση της βαλβίδας και πρακτικά εξάλειψη της ανεπάρκειας.