Εθνικής Αντιστάσεως 51-53, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Η διακαθετήρια αντιμετώπιση των παθήσεων της τριγλώχινας βαλβίδας