Εθνικής Αντιστάσεως 51-53, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Διεθνής μελέτη για επιδιόρθωση ανεπάρκειας της μιτροειδούς βαλβίδας στο Ιατρικό Διαβαλκανικό

Δελτίο Τύπου Ιατρικού Διαβαλκανικού, 15.1.2020
carilon-feat

Το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, πρωτοπόρο στις νέες καρδιολογικές θεραπείες και τεχνικές, αποτελεί το μοναδικό Νοσηλευτήριο του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην Ελλάδα, που συμμετέχει στη διεθνή πολυκεντρική μελέτη CARILLON (CARILLON PIVOTAL TRIAL), μαζί με επιλεγμένα μεγάλα Καρδιολογικά Κέντρα, διεθνώς*. Η μελέτη υλοποιείται από την Β΄ Καρδιολογική Κλινική (Διευθυντής, Βλάσης Νινιός) και αφορά στην διαδερμική επιδιόρθωση της μιτροειδούς βαλβίδας με τη συσκευή CARILLON. Το πλέον σημαντικό για τους Έλληνες ασθενείς που μετέχουν στη μελέτη, είναι ότι τους παρέχεται δωρεάν, πλήρης διαγνωστικός έλεγχος, διαδερμική επέμβαση, νοσηλεία και μετεγχειρητική παρακολούθηση.

Η τεχνική απευθύνεται σε ασθενείς με λειτουργική ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας, η οποία οφείλεται σε βλάβη της αριστερής κοιλίας της καρδιάς (έμφραγμα, διάταση της κοιλίας, μυοκαρδιοπάθειες).

Στόχος της μελέτης CARILLON, είναι να καταδείξει την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Η συσκευή CARILLON είναι εγκεκριμένη και εμπορικά διαθέσιμη (CE Mark) στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν συμπληρωθεί ήδη περισσότερες από 1.000 επεμβάσεις.

Στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, έχουν ήδη διενεργηθεί με επιτυχία οι πρώτες 10 διαδερμικές επεμβάσεις με τη συσκευή CARILLON, αποκλειστικά από την ομάδα της Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής (Βλάσης και Ηλίας Νινιός, Επεμβατικοί Καρδιολόγοι – Ανδρέας Ιωαννίδης και Σωτήρης Ευαγγέλου, Ειδικοί Καρδιολόγοι).

Ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας

Να σημειωθεί, ότι για την οργανική ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας (οφείλεται σε κατασκευαστική βλάβη της βαλβίδας), η θεραπεία εκλογής είναι η καρδιοχειρουργική επέμβαση για επιδιόρθωση, από τους Καρδιοχειρουργούς υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας που διαθέτει το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, οι ασθενείς μέσης και άνω ηλικίας με λειτουργική ανεπάρκεια, λόγω της επιβάρυνσης τους, θεωρούνται διεθνώς, ως υψηλού χειρουργικού κινδύνου και οι διεθνείς οδηγίες δεν ενθαρρύνουν τη χειρουργική αντιμετώπισή τους.

Αυτό το μεγάλο κενό καλύπτει η συσκευή CARILLON, η οποία αποτελεί διαδερμική επεμβατική μέθοδο πολύ χαμηλού κινδύνου (1%) σε χέρια έμπειρης ομάδας. Επιτυγχάνει μείωση της ανεπάρκειας της μιτροειδούς βαλβίδας, μέσω της μείωσης της διαμέτρου της βαλβίδας με τη δημιουργία πτύχωσης και βράχυνσης του στεφανιαίου κόλπου. Μπορεί να εφαρμοσθεί σε ασθενείς με σοβαρή δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας και συνυπάρχοντα σοβαρά προβλήματα υγείας (υψηλή νοσηρότητα, κίνδυνο εμφράγματος, κ.α). Προσφέρει ελάττωση ή και πλήρη εξάλειψη της ανεπάρκειας και άμεση βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Τι ισχύει για τους ασθενείς της μελέτης

Η μελέτη είναι σε εξέλιξη. Οι συμμετέχοντες ασθενείς από όλη την Ελλάδα με διαπιστωμένη ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας, υποβάλλονται εκ νέου στο Ιατρικό Διαβαλκανικό σε κλινική και υπερηχογραφική εξέταση, ώστε να διακριβωθεί εάν αντιμετωπίζουν λειτουργική ανεπάρκεια μέτριου ή σοβαρού βαθμού. Ακολουθεί η αναλυτική καταγραφή των υπερηχογραφικών δεδομένων της βαλβίδας και της αριστερής κοιλίας, καθώς και των δεδομένων σχετικών με την ποιότητα ζωής και την ανοχή στην κόπωση, μέσω ειδικών ερωτηματολογίων και δοκιμασιών. Τα δεδομένα αποστέλλονται ανώνυμα στην Αμερική (Cleveland Clinic Echo Corlab), όπου μετά από έγκριση ως προς την καταλληλότητα, οι ασθενείς τυχαιοποιούνται, δηλαδή οι μισοί επιλέγονται για το συντηρητικό σκέλος το οποίο περιλαμβάνει τη συνέχιση της παρακολούθησης από τη συγκεκριμένη Καρδιολογική Ομάδα και οι άλλοι μισοί, γίνονται δεκτοί για την τοποθέτηση της συσκευής CARILLON και τη μετεγχειρητική τους παρακολούθηση. Η συνεχής παρακολούθηση όλων, συνεχίζεται αδαπάνως.

Τηλέφωνο Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής για συμμετοχή στη μελέτη: 2310 400 929
* Στην πολυκεντρική μελέτη CARILLON, μετέχουν οι Κλινικές:

Ιατρικό Διαβαλκανικό (European Interbalkan Medical Center), Cleveland Clinic, Ochsner Health System, Dignity Health Mercy Gilbert and Chandler, Northshore University HealthSystem, NYPH-Cornell, Mass General Hospital, Centennial Medical System, Pole Sante Republique, Centrum Medyczne, Henrico Doctors/Sarah Cannon  Research Institute, Delray Medical Center, Vassar Brothers Medical Center.