Εθνικής Αντιστάσεως 51-53, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Διοισοφάγειο υπερηχογράφημα καρδιάς

Όταν από το διαθωρακικο υπερηχογράφημα προκύπτει η υπόνοια κάποιου παθολογικού ευρήματος της καρδιάς, τότε διενεργούμε διοισοφάγειο υπερηχογράφημα.

Η εξέταση πραγματοποιείται με την προώθηση ενός ηχομετατροπεα δια μέσου της στοματικής κοιλότητας στον οισοφάγο. Λογω της γειτνίασης αυτού με την καρδιά καθίσταται εφικτή η λεπτομερής καταγραφή ανατομικών και λειτουργικών λεπτομερειών στην καρδιά και στην ανιούσα αορτή.

Πότε κάνουμε διοισοφάγειο υπερηχογράφημα καρδιάς

Το διοισοφαγειο υπερηχογράφημα είναι μια ασφαλής εξέταση που διαρκεί 5 με 10 λεπτά και μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες για την καρδιά.

Η κύρια ένδειξη της εξέτασης είναι ο προσδιορισμός της βαρύτητας μιας βαλβιδοπαθειας, όπως η στένωση και η ανεπάρκεια της αορτικής η της μιτροειδούς βαλβίδας.

Με το τρισδιάστατο διοισοφαγειο καθίσταται εφικτή η τρισδιάστατη απεικόνιση της βαλβίδας και ο λεπτομερής προσδιορισμός του μηχανισμού της δυσλειτουργίας της, που αποτελεί ειδικά για τη μιτροειδή βαλβίδα μια πολύτιμη πληροφορία πριν τη διενέργεια της χειρουργικής επέμβασης η της διαδερμικής παρέμβασης με την τοποθέτηση Mitraclip.

Σε περίπτωση που τίθεται υπόνοια ενδοκαρδίτιδας, λοίμωξης δηλαδή μιας εκ των βαλβίδων της καρδιάς το διοισοφαγειο υπερηχογράφημα συνεισφέρει καθοριστικά στη διάγνωση, μέσω της υψηλής ακρίβειας απεικόνισης των καρδιακών δομών.

Σε κάθε αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο πρέπει να διερευνώνται τυχόν καρδιακά αίτια, όπως θρόμβοι στο ωτιο του αριστερού κόλπου, ενδοκαρδίτιδα, βαλβιδοπαθειες, ανοιχτό ωοειδές τρήμα, μεσοκολπικη επικοινωνία και αθηρωμάτωση της αορτής καθώς και σπανιότερα καρδιακά και αορτογενη αίτια. Η παραπάνω διερεύνηση είναι καθοριστική καθώς βάσει αυτής, τίθεται η διάγνωση και ακολούθως προσδιορίζεται η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.

Απαραίτητη κρίνεται η διενέργεια ενός διοισοφαγειου υπερηχογραφήματος πριν την ηλεκτρική η φαρμακευτική ανάταξη όταν κάποιος έχει κολπική μαρμαρυγή για να αποκλεισθεί η παρουσία θρόμβων στο ωτιο του αριστερού κόλπου.