Εθνικής Αντιστάσεως 51-53, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Ενδιαφέροντα περιστατικά

Τέσσερα ακτινοσκοπικά σημεία ενδεικτικά του εύρους και της πολυπλοκότητας της θεραπείας που προσφέρουμε στους ασθενείς μας σήμερα. Θεραπείες που δόθηκαν…

Δύο πανίσχυρα όπλα για την αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας σε ηλικιωμενη ασθενή με διατατική μυοκαρδιοπάθεια και χρόνια κολπική μαρμαρυγή. Έγινε…

Η ομάδα μας πραγματοποίησε μια VIV transcatheter Mitral Valve αντικατάσταση μέσω της δεξιάς μηριαίας φλέβας και του διαφράγματος interatril χρησιμοποιώντας…

Διαδερμική σύγκλειση παραβαλβιδικής διαφυγής σοβαρού βαθμού. Αποκόλληση της μιτροειδούς βαλβίδας από το πρόσθιο κομμάτι της περιμέτρου. Η βαλβίδα είναι ασταθής…