Εθνικής Αντιστάσεως 51-53, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Ενδιαφέροντα περιστατικά

Η ομάδα μας πραγματοποίησε μια VIV transcatheter Mitral Valve αντικατάσταση μέσω της δεξιάς μηριαίας φλέβας και του διαφράγματος interatril χρησιμοποιώντας…

Διαδερμική σύγκλειση παραβαλβιδικής διαφυγής σοβαρού βαθμού. Αποκόλληση της μιτροειδούς βαλβίδας από το πρόσθιο κομμάτι της περιμέτρου. Η βαλβίδα είναι ασταθής…