Εθνικής Αντιστάσεως 51-53, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Ενδοστεφανιαίος υπέρηχος IVUS

O ενδοστεφανιαιος υπέρηχος διενεργείται όταν κρίνεται απαραίτητο να καταγραφεί η μορφολογία της στένωσης με τη μεγίστη δυνατή ακρίβεια.

Έτσι αποκτούμε πληροφορίες για τη σύσταση και τη μορφή της πλάκας και αναλόγως διαμορφώνουμε τη στρατηγική μας για τη διάνοιξη του αγγείου, το είδος και το μέγεθος του stent.

Ο ενδοστεφανιαιος υπέρηχος IVUS αποτελεί σύγχρονη διαγνωστική εξέταση που διενεργείται στην Κλινική από την έμπειρη καρδιολογική ομάδα του Heart Center.