Εθνικής Αντιστάσεως 51-53, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Ευρωπαϊκή πολυκεντρική μελέτη RESHAPE

Η ομάδα μας συμμετείχε στην ευρωπαϊκή πολυκεντρική μελέτη RESHAPE που αποσκοπεί στο να καταδείξει την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης πέραν από τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών που υποβάλλονται σε τοποθέτηση Mitralclip.
Rechape μελέτη-new

Η ομάδα μας συμμετείχε στην ευρωπαϊκή πολυκεντρική μελέτη RESHAPE που αποσκοπεί στο να καταδείξει την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης πέραν από τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών που υποβάλλονται σε τοποθέτηση Mitraclip.

Μετά την κλινική και υπερηχογραφική εξέταση των ασθενών με ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας, ώστε να διαπιστωθεί αν τεχνικά πρόκειται για λειτουργική ανεπάρκεια μέτριου η σοβαρού βαθμού ακολουθεί η αναλυτική καταγραφή των υπερηχογραφικών δεδομένων της βαλβίδας και της αριστερής κοιλίας καθώς και δεδομένων σχετικών με την ποιότητα ζωής και την ανοχή στην κόπωση μέσω ειδικών ερωτηματολογιων και δοκιμασιων. Τα παραπάνω δεδομένα αποστέλλονται ανώνυμα στο εξωτερικό, όπου μετά από τυχαιοποίηση των ασθενών οι μισοί επιλέγονται για το συντηρητικό σκέλος /παρακολούθηση και οι μισοί για την τοποθέτηση του Mitraclip.

Η συμμετοχή στη μελέτη και η παρακολούθηση είναι δωρεάν.