Εθνικής Αντιστάσεως 51-53, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Implanting Sentinel embolic protection device in Bovine Aortic Arch during TAVI

Για να δείτε Επεμβατικά Videos των ιατρών της ομάδας, δηλώστε:

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα