Scroll Top
Εθνικής Αντιστάσεως 51-53, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Μαγνητική τομογραφία καρδιάς & stress MRI

Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς αποτελεί μια διαρκώς αναπτυσσόμενη, μη επεμβατική μέθοδο, με πολλαπλές κλινικές εφαρμογές, γεγονός που την καθιστά πολύτιμο εργαλείο στη διαγνωστική των καρδιακών παθήσεων. Είναι ασφαλής και δεν απαιτεί την έκθεση του εξεταζόμενου σε ιονίζουσα ακτινοβολία.

Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς αποτελεί μια μοναδική διαγνωστική μέθοδο που επιτρέπει την ακριβή απεικόνιση καρδιακών και των εξωκαρδιακων δομών αλλά και τον χαρακτηρισμό των καρδιακών ιστών. Έτσι αποκτώνται πληροφορίες σε one step shop όσον αφορά την παρουσία στεφανιαίας νόσου, την εκτίμηση βαλβιδικών νόσων και την διαφορική διάγνωση μτοκαρδιοπαθειών και συγγενών καρδιοπαθειών.

Πότε κάνουμε μαγνητική καρδιάς

Η μαγνητική καρδιάς πραγματοποιείται για:

την εκτίμηση της λειτουργικότητας και τη μετρηση των όγκων και της μάζας της καρδιας

την εκτίμηση διαταραχών της κινητικότητας των τοιχωμάτων της αριστερής – δεξιάς κοιλίας

τη διάγνωση και τη διαφορική διάγνωση σε περιπτώσεις:

μυοκαρδιοπαθειών (υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, διατατική μυοκαρδιοπάθεια)

αμυλοείδωσης – σαρκοείδωσης

μυοκαρδίτιδας

αρρυθμιογόνου δυσπλασίας της δεξιάς κοιλίας

 

συγγενών καρδιοπαθειών

 

νόσων του περικαρδίου όπως συμπιεστική περικαρδίτιδα

 

τη διαγνωστική προσέγγιση της καρδιακής ανεπάρκειας

τη μέτρηση της ροής του αίματος διάμεσου της πνευμονικής και της αορτικής βαλβίδας και ως εκ τούτου την παρουσία και μέτρηση ενδεχόμενης επικοινωνίας (π.χ. σε μεσοκολπικές, μεσοκοιλιακές επικοινωνίες, ανοιχτό βοτάλειο πόρο)

τον ακριβή προσδιορισμό της ανεπάρκειας και της στένωσης σε βαλβιδοπάθειες, ειδικά στην αορτική και στην πνευμονική βαλβίδα

Που και πώς γίνεται η εξέταση και πόσο διαρκεί

Η εξέταση γίνεται στο Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα και διαρκεί 45 με 60 λεπτά. Αφού λάβουμε τις απαραίτητες εικόνες της καρδιάς και ολοκληρώσουμε τις μετρήσεις δίνεται ενδοφλέβια το σκιαστικό και μετά από 5 με 7 λεπτά παίρνουμε εκ νέου εικόνες τις καρδιάς.

Με τον τρόπο αυτό καταγράφουμε επακριβώς τις τυχόν ουλές της καρδιάς καθώς και την αιτιολογία τους. Η μέθοδος είναι μοναδική για τον ακριβή προσδιορισμό των ουλών της καρδιάς, της έκτασης και της αιτιολογίας τους.

Μαγνητική τομογραφία καρδιάς με αδενοσίνη ή Regadenoson (stress mri)

Πώς γίνεται η εξέταση

Ο ασθενής πρέπει να κρατάει την αναπνοή του κατά τις οδηγίες του ιατρού. Μετά την λήψη των αρχικών τομών εκτίμησης της λειτουργικότητας και της μορφολογίας της αριστερής κοιλίας, ακολουθεί η χορήγηση αδενοσίνης για 3 λεπτά ή regadenoson για 10 δευτερόλεπτα με την ταυτόχρονη (σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή) χορήγηση σκιαστικού.

Έτσι εκτιμάται η αιμάτωση (perfusion) των τοιχωμάτων της καρδιάς μέσω της ανακατανομής της αιματικής ροής που προκαλείται με τη χορήγηση αδενοσίνης (φάση stress) καθώς και η σύγκριση με τη φάση της ηρεμίας. Ακολούθως, λαμβάνονται οι ακολουθίες της καθυστερημένης ενίσχυσης σήματος (LGE) που μας επιτρέπουν να καθορίσουμε την πιθανή ύπαρξη ή/και την έκταση της εμφραγματικής ουλής ή περιοχών ίνωσης.

Η εξέταση διαρκεί 50-60 λεπτά.

Πότε κάνουμε stress MRI

Για τη μελέτη μυοκαρδιοπαθειών που προκαλούν στηθαγχικά ενοχλήματα και υπενδοκάρδια ισχαιμία

Για τη μελέτη βιωσιμότητας (καθορισμός της ισχαιμίας και της έκτασης της ουλής πριν την επαναγγείωση)

Για τη μελέτη αρρυθμιών (αποκλεισμός ισχαιμίας, ARVC, καταγραφή ουλών/ίνωσης του μυοκαρδίου)

Για τον αποκλεισμό στεφανιαίας νόσου σε άτομα χαμηλού-μέσου προεξεταστικού κινδύνου

Για τον καθορισμό της αιμοδυναμικής σημασίας σε περιπτώσεις με ενδιάμεσες στενώσεις των στεφανιαίων αγγείων κατά την κλασική στενογραφία ή την αξονική στεφανιογραφία

Για μελέτη ισχαιμίας, των διαταραχών δηλαδή στην παροχή αίματος στον καρδιακό μυ, ενδεικτικών για την ύπαρξη στενώσεων στα στεφανιαία αγγεία

Πως πρέπει να προετοιμαστεί ο ασθενής για την εξέταση

Ο ασθενής πρέπει να απέχει 24 ώρες από τη λήψη καφέ, σοκολάτας, μπανάνας, μαύρου τσαγιού και energydrinks.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι:

η υψηλότερη ευαισθησία και ειδικότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες διαγνωστικές μεθόδους stress (σπινθηρογράφημα, stress echo, τεστ κοπώσεως),

η καταγραφή ακόμα και μικρών υπενδοκάρδιων ουλών στο τοίχωμα της αριστερής κοιλίας (που δεν είναι δυνατή π.χ. με το σπινθηρογράφημα),

η καλύτερη διακριτική ικανότητα σε σχέση με το σπινθηρογράφημα,

ο συνδυασμός διαφορετικών πρωτοκόλλων μεταξύ τους (έλεγχος και για ARVC ή υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια και για στεφανιαία νόσο ή μελέτη του βαθμού ανεπάρκειας της αορτικής-μιτροειδούς και έλεγχος για στεφανιαία νόσο κλπ.) και κυρίως

η μη έκθεση του ασθενούς σε ιονίζουσα ακτινοβολία.

Στο Heart Center, o Δρ. Ηλίας Νινιός είναι εξειδικευμένος στην προηγμένη καρδιακή απεικόνιση και υπεύθυνος Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς του Ιατρικού Διαβαλκανικού.
Καρδιολογικό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη