Εθνικής Αντιστάσεως 51-53, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Με 8 παρουσιάσεις στο PCRValves e-course 2020!

PCRValves e-course 2020

Σημαντική διάκριση για την ποιότητα των επεμβάσεων της ομάδας του Heart Center αποτελεί η αποδοχή και των 8 παρουσιάσεων που απέστειλε προς έγκριση από την επιστημονική επιτροπή του PCRValves e-course 2020, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο συνέδριο επεμβατικής καρδιολογίας με εξειδίκευση στη διαδερμική αντιμετώπιση των βαλβιδικών και δομικών παθήσεων της καρδιάς, παγκοσμίως.

Και οι οκτώ παρουσιάσεις αφορούν ενδιαφέροντα περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς από την ομάδα Heart Center – Β’ Καρδιολογική κλινική του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου κατά το προηγούμενο έτος.

Η καταξίωση την οποία επιβεβαιώνει η αποδοχή όλων των παρουσιάσεων που απεστάλησαν σε ένα παγκόσμιο συνέδριο, είναι αποτέλεσμα της υπερπροσπάθειας της ομάδας να ανταποκριθεί και στα πλέον δύσκολα περιστατικά με τις πλέον καινοτόμες εφαρμογές ή συσκευές.