Εθνικής Αντιστάσεως 51-53, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Percutaneous closure of two Paravalvar Aortic leaks

67 year old patient with severe Aortic Regurgitation due to two paravalvar leaks @ 11 and 6 o’ clock. Percutaneous closure via the right femoral route using two AVP III plugs with excellent result. Guidance by 3D TEE ECHO.
Για να δείτε Επεμβατικά Videos των ιατρών της ομάδας, δηλώστε:

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα