Εθνικής Αντιστάσεως 51-53, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Πνευμονική βαλβίδα Melody σε παιδί

melodi-feat

Επιτυχής επέμβαση για τοποθέτηση βαλβίδας Melody σε παιδί με ιστορικό επέμβασης για την επιδιόρθωση της πνευμονικής βαλβίδας και στένωση- ανεπάρκεια της βαλβίδας. H διαδερμική επέμβαση συνέβαλε στην αποφυγή νέου χειρουργείου, προκειμένου στο μέλλον εάν προκύψει πρόβλημα να προβεί ή σε νέα διαδερμική βαλβίδα ή σε νέα επέμβαση. Η επέμβαση έγινε με τη συμβολή του Επεμβατικού Παιδοκαρδιολόγου, Παιδιάτρου, καθηγητής Βασίλη Θανόπουλου.