Εθνικής Αντιστάσεως 51-53, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Πολύπλοκες θεραπείες στον ίδιο ασθενή

Τέσσερα ακτινοσκοπικά σημεία ενδεικτικά του εύρους και της πολυπλοκότητας της θεραπείας που προσφέρουμε στους ασθενείς μας σήμερα. Θεραπείες που δόθηκαν στον ίδιο ασθενή σε ένα χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 ετών εξασφαλίζοντας έτσι την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής του. Τέτοιες εικόνες αποτελούν πλέον σχεδόν καθημερινότητα και γεμίζουν όλο τον Ιατρικό κόσμο με ικανοποίηση και περηφάνια για το επίπεδο υπηρεσιών που έχουμε την δυνατότητα να παρέχουμε στους ασθενείς μας.

1.Αορτοστεφανιαία παράκαμψη (CABG)

2. Διαδερμική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας (TAVI)

3. Διαδερμική επιδιόρθωση μιτροειδούς βαλβίδας με mitraclip.

4. Τοποθέτηση μόνιμου βηματοδότη.