Εθνικής Αντιστάσεως 51-53, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Στεφανιαίες εφεδρείες FFR

Η εξέταση στις στεφανιαίες εφεδρείες FFR χρησιμοποιείται εάν διαγνωστεί ένας ασθενής με ενδιάμεσες στενώσεις των αγγείων. ‘Οταν δεν είμαστε βέβαιοι για το κατά πόσο είναι σοβαρή η στένωση, χρειαζόμαστε ένα επιπλέον εργαλείο για να κρίνουμε τη σημασία της και να αποφύγουμε μια τυχόν μη απαραίτητη τοποθέτηση stent.

Σε αυτές τις περιπτώσεις μετράμε μετά την ενδοφλέβια χορήγηση ενός αγγειοδιασταλτικού φαρμάκου τη διαφορά της πίεσης/ροής του αίματος πριν και μετά τη στένωση, και ΜΟΝΟ εφόσον είναι σοβαρού βαθμού, προχωρούμε σε τοποθέτηση stent.