Εθνικής Αντιστάσεως 51-53, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Δυναμική υπερηχογραφία καρδιάς (stress echo)

Στο Heart Center εφαρμόζουμε δύο διαφορετικές τεχνικές δυναμικής υπερηχογραφίας καρδιάς (stress echo):

Με ανακλινόμενο εργομετρικό ποδήλατο

Με δοβουταμίνη

Η διαγνωστική ακρίβεια των εξετάσεων είναι αντίστοιχη (δυναμική υπερηχογραφία με δοβουταμίνη) ή και υψηλότερη του σπινθηρογραφήματος καρδιάς (δυναμική υπερηχογραφία με ανακλινόμενο εργομετρικό ποδήλατο) και συγκρίσιμη με αυτήν της μαγνητικής τομογραφίας με αδενοσίνη.

Και οι δυο μέθοδοι stress echo που χρησιμοποιούμε, είναι ασφαλείς με σημαντικότερο πλεονέκτημα τους την αποφυγή χορήγησης ιονίζουσας ακτινοβολίας, όπως συμβαίνει κατά την αναίμακτη αξονική στεφανιογραφία ή το σπινθηρογράφημα καρδιάς, γεγονός που προφυλάσσει τον εξεταζόμενο από πιθανές καρκινογόνες επιπλοκές που εμφανίζονται κατά την επαναλαμβανόμενη και αθροιστική χορήγηση ιονίζουσας ακτινοβολίας.

Αναλυτικά:

Ο εξεταζόμενος είναι καλό να μην έχει φάει 4 με 5 ώρες πριν την εξέταση, ενώ μπορεί μετά από λίγα λεπτά να πάει στο σπίτι του. Πιθανόν να χρειαστεί να διακοπούν κάποιο η κάποια από τα φάρμακα πριν την εξέταση κάτι το οποίο πρέπει να συζητηθεί με τον θεράποντα ιατρό. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 20 με 30 λεπτά.

O εξεταζόμενος ξαπλώνει σε μια ειδική ανακλινομένη καρέκλα και ασκείται στο εργομετρικό ποδήλατο, ενώ ταυτόχρονα ο ιατρός λαμβάνει υπερηχογραφικές εικόνες της καρδιάς. Η ένταση της άσκησης είναι διαρκώς αυξανόμενη έτσι ώστε να αυξηθούν βαθμιαία η αρτηριακή πίεση και οι καρδιακοί παλμοί. Με τον τρόπο αυτό αυξάνονται και οι μεταβολικές ανάγκες της καρδιάς. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποια από τις αρτηρίες της καρδιάς είναι στενωμένες θα εμφανισθούν διαταραχές στην κινητικότητα των τοιχωμάτων της (υποκινησία η ακινησία).

Έτσι ελέγχεται η σωστή λειτουργία της καρδιάς κατά τη φυσική κόπωση. Ταυτόχρονα, καταγράφεται συνεχώς το ηλεκτροκαρδιογράφημα της καρδιάς και επισημαίνονται τυχόν καρδιογραφικές αλλαγές.

Πλεονεκτήματα και ενδείξεις της εξέτασης stress echo με εργομετρικό ποδήλατο

υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα, που αγγίζουν το 90% και οφείλονται στην λήψη υπερηχογραφικών εικόνων της καρδιάς κατά την κόπωση. Οι ανάγκες της αιμάτωσης του καρδιακού μυός κατά την κόπωση αυξάνονται και οι διαταραχές στην κίνηση η στην πάχυνση των τοιχωμάτων ανιχνεύονται πρώιμα. Συνεπώς ανιχνεύεται με μεγάλη ακρίβεια η παρουσία στεφανιαίας νόσου.

Διερευνηση θωρακικου πονου και στηθαγχης.

Μπορεί να καταγραφεί τυχόν επιδείνωση της βαρύτητας βαλβιδικών νόσων, όπως η ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας, οι οποίες σε ηρεμία δίνουν την εικόνα μιας ήπιας η και μέτριας βαρύτητας νόσου.

Η μέθοδος είναι ιδανική για την παρακολούθηση ασθενών που έχουν υποβληθεί σε μπαλονάκι (αγγειοπλαστική στεφανιαίων αγγείων) η εγχείρηση bypass.

Τέλος, η εξέταση ενδείκνυται για την καταγραφή της βαρύτητας σε περίπτωση υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας (κατά πόσον αυξάνεται η διαφορά της πίεσης δια της αορτικής βαλβίδας), γεγονός που έχει και θεραπευτικές συνέπειες (ανάγκη διενέργειας μυεκτομής η alcohol septal ablation).

Η δυναμική υπερηχογραφία με δοβουταμίνη διαφέρει από αυτήν με εργομετρικό ποδήλατο ως προς το γεγονός ότι η αύξηση των αναγκών της αιμάτωσης της καρδιάς δεν γίνεται μέσω φυσικής κόπωσης αλλά με τη χορήγηση φαρμάκου (δοβουταμίνη).

Προετοιμασία για την εξέταση stress echo με δοβουταμίνη

Ο εξεταζόμενος είναι καλό να μην έχει φάει 4 με 5 ώρες πριν την εξέταση, ενώ μπορεί μετά από λίγα λεπτά να πάει στο σπίτι του. Πιθανόν να χρειαστεί να διακοπούν κάποιο η κάποια από τα φάρμακα πριν την εξέταση κάτι το οποίο πρέπει να συζητηθεί με τον θεράποντα ιατρό.

Πως γίνεται η εξέταση stress echo με δοβουταμίνη

Σταδιακά, χορηγείται δοβουταμίνη ώστε να αυξηθεί η καρδιακή συχνότητα και μέσω των αυξημένων μεταβολικών αναγκών της καρδιάς να αποκαλυφθούν τυχόν διαταραχές στην κίνηση η στην πάχυνση των τοιχωμάτων της. Η εξέταση περιλαμβάνει 4 στάδια διάρκειας 3 λεπτών το καθένα και διαρκεί συνολικά 30 με 40 λεπτά. Αν χρειαστεί στο τέλος χορηγείται ενδοφλέβια ατροπίνη ώστε να αυξηθεί η καρδιακή συχνότητα.

Πλεονεκτήματα της εξέτασης stress echo με δοβουταμίνη

Με τη μέθοδο αυτή διαγιγνώσκεται σε υψηλό ποσοστό η στεφανιαία νόσος σε ασθενείς με θωρακικό άλγος

Καθορίζεται η βαρύτητα της νόσου σε επιλεγμένες περιπτώσεις βαλβιδοπάθειας, όπως στη στένωση της αορτικής βαλβίδας (low flow-low gradient aortic stenosis).

Πλεονέκτημα της μεθόδου αποτελεί η δυνατότητα εφαρμογής της σε ασθενείς με βηματοδότη η αποκλεισμό αριστερού σκέλους στο ΗΚΓ, καθώς και σε ηλικιωμένους ασθενείς που δεν δύνανται να υποβληθούν σε δοκιμασία κόπωσης η σε δυναμική υπερηχογραφία σε ανακλινόμενο εργομετρικό ποδήλατο.

Σημαντική ένδειξη της μεθόδου αποτελεί και ο προσδιορισμός της ύπαρξης βιωσιμότητας πριν την επαναγγείωση του μυοκαρδίου (stent ή εγχείρηση bypass) και συνεπώς η αποφυγή μιας πιθανόν μη επωφελούς επέμβασης για τον ασθενή.