Εθνικής Αντιστάσεως 51-53, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

TAVI in the covid19 era

Ultrasound – guided puncture of the Right Femoral, Right and Left Radial arteries, and Right Jugular vein. Light conscious sedation.
#Accurate Neo 25 mm Protection with #Sentinel via right radial
#interventionalcardiology