Εθνικής Αντιστάσεως 51-53, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

TAVI/tavr in European Interbalkan Medical Center

#TAVI/ #tavr in European Interbalkan Medical Center. Compined #PCI to the LAD and #accurateneo valve in a 72 year old female, obese, Diabetic moderate risk patient. Right radial for #sentinel cerebral embolic system (note presence of Bovine Arch). Left radial for Pigtail. Right femoral Artery for 14 F i-Sleeve sheath. Primary DES stent to LAD. TAVI implantation immediately after. Excellent hemodynamic result with trivial PVL. Complete hemostasis with #Manta system. Light conscious sedation and immediate recovery, discharge on day 3 #bostonscientific #interventionalcardiology Ilias NiniosAsimaki Maria Athinodoros Nikitopoulos
Για να δείτε Επεμβατικά Videos των ιατρών της ομάδας, δηλώστε:

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα