Εθνικής Αντιστάσεως 51-53, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Θεραπεία της ανεπάρκειας μετά από έμφραγμα

Η καρδιά των ασθενών με πρόσθιο έμφραγμα του μυοκαρδίου, αλλάζει σχήμα και  μέγεθος εξαιτίας της ουλής που έχει δημιουργήσει το έμφραγμα και ως αποτέλεσμα έχει την καρδιακή ανεπάρκεια.

Οι ασθενείς αυτοί λαμβάνουν φάρμακα, αλλά συχνά δεν ανταποκρίνονται πλέον στη φαρμακευτική θεραπεία με αποτέλεσμα να έχουν κακή ποιότητα ζωής. Η βελτίωση της κατάστασής τους με καρδιοχειρουργική επέμβαση, όπως είναι η κοιλιοπλαστική στην αριστερή κοιλία, η μεταμόσχευση καρδιάς ή η εμφύτευση συσκευών υποβοήθησης, είναι μία λύση υψηλού χειρουργικού κινδύνου.

Η ομάδα του Hearth Center λόγω της τεράστιας εμπειρίας της στις διαδερμικές επεμβάσεις, ταυτόχρονα με τις δυνατότητες του Ιατρικού διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης σε προηγμένο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ανέλαβε να διενεργεί διαδερμικές επεμβάσεις για την πτύχωση και σμίκρυνση του όγκου της καρδιάς, με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας ειδικά για ασθενείς με πρόσθιο έμφραγμα.

Η συμμετοχή της ομάδας μας ως Κέντρο Αναφοράς στην Ελλάδα για την υλοποίηση της της διεθνούς πολυκεντρικής μελέτης ALIVE με τη συσκευή REVIVENT TC της εταιρείας BioVentrix έχει ως αποτέλεσμα τη διενέργεια των πρώτων αντίστοιχων επεμβάσεων στην Ελλάδα, που ξεκίνησαν με απόλυτη επιτυχία τον Απρίλιο του 2021 στο ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης. Να σημειωθεί ότι το σύνολο του κόστους της επέμβασης καλύπτει η ίδια η μελέτη και όχι ο ασθενής, ο οποίος βεβαίως πρέπει να προεπιλεγεί ως κατάλληλος για τη διενέργεια της συγκεκριμένης επέμβασης. Η μελέτη έχει ως στόχο την αναδιαμόρφωση της αριστερής κοιλίας απομονώνοντας το ανεύρυσμα  που έχει δημιουργηθεί μετά από προηγούμενο έμφραγμα. Κατά την επέμβαση, εμφυτεύεται η συσκευή REVIVENT TC για τη διαδερμική αναδιαμόρφωση και βελτίωση της λειτουργίας της καρδιάς, απομονώνοντας την ουλή από το προηγούμενο έμφραγμα, με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο.

Η προσπέλαση είναι συνδυαστική δια της κορυφής της αριστερής κοιλίας, με μικρή τομή και δια της σφαγίτιδας φλέβας στον τράχηλο του ασθενούς. Η επέμβαση γίνεται υπό συνεχή υπερηχογραφικό έλεγχο με 3D διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα, ώστε να υπάρχει άριστη ορατότητα σε κάθε βήμα της διέλευσης του ειδικού υλικού που θα μεταφερθεί στην καρδιά ώστε να επιτευχθεί η πτύχωσή της.

Το όφελος στη βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας είναι άμεσο και η ανάρρωση των ασθενών λόγω του διαδερμικού χαρακτήρα της επέμβασης είναι πολύ γρήγορη.

Η επέμβαση χαρακτηρίζεται από τα πολύ χαμηλά ποσοστά επιπλοκών, ενώ παρατηρείται άμεση βελτίωση στο κλάσμα εξώθησης στη δύναμη δηλαδή συστολής της καρδιάς καθώς και στη λειτουργική κατάσταση του ασθενούς. Μειώνεται δραστικά ο χρόνος της επέμβασης σε σχέση με την καρδιοχειορυργική επέμβαση, ο μετεγχειρητικός πόνος και η αποθεραπεία.

Διευκρινίζεται ότι δεν πρόκειται για πειραματική μελέτη. Η συσκευή έχει λάβει έγκριση από την Ε.Ε. και διενεργείται ήδη κατά τα τελευταία χρόνια.