Εθνικής Αντιστάσεως 51-53, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Βλάσης Νινιός: «Επιπλοκές του MitraClip: Αντιμετώπιση και αποφυγή των επιπλοκών» -Ηλίας Νινιός: Επασβεστώσεις δακτυλίου και γλωχίνων, εντομές (indentations) ή σχισμές (clefts) στις γλωχίνες: Πώς μας επηρεάζουν στην εμφύτευση MitraClips;

Βλάσης Νινιός: «Επιπλοκές του MitraClip: Αντιμετώπιση και αποφυγή των επιπλοκών» -Ηλίας Νινιός: Επασβεστώσεις δακτυλίου και γλωχίνων, εντομές (indentations) ή σχισμές (clefts) στις γλωχίνες: Πώς μας επηρεάζουν στην εμφύτευση MitraClips;