Εθνικής Αντιστάσεως 51-53, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Εισήγηση Ηλία Νινιού στο 40ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο (17-19 Οκτωβρίου 2019, Ιωάννινα) με θέμα «Ορίζοντας την δευτεροπαθή ανεπάρκεια της μιτροειδούς» και «Δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία φόρτισης (Stress echo) – Πέρα από την κίνηση των τοιχωμάτων - Αξιομνημόνευτα περιστατικά».

Εισήγηση Ηλία Νινιού στο 40ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο (17-19 Οκτωβρίου 2019, Ιωάννινα) με θέμα «Ορίζοντας την δευτεροπαθή ανεπάρκεια της μιτροειδούς» και «Δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία φόρτισης (Stress echo) – Πέρα από την κίνηση των τοιχωμάτων – Αξιομνημόνευτα περιστατικά».