Εθνικής Αντιστάσεως 51-53, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Test κόπωσης

Η δοκιμασία (test) κόπωσης ελέγχει τη ροή αίματος στα στεφανιαία αγγεία του μυοκαρδίου κατά τη διάρκεια της άσκησης. Επειδή λόγω της προσπάθειας, η καρδιά αντλεί εντονότερα αίμα, η δοκιμασία κόπωσης μπορεί να αποκαλύψει προβλήματα όπως κακή παροχή αίματος στις στεφανιαίες αρτηρίες.

Το test κόπωσης γίνεται υπό την παρακολούθηση της αναπνοής, της αρτηριακής πίεσης και της καρδιακής συχνότητας του ασθενούς, σε κυλιόμενο τάπητα, σε στατικό ποδήλατο ή σε ανακλινόμενο εργονομικό ποδήλατο, που διαθέτει το Heart Center. Κατά την διάρκεια του test κόπωσης, στον ασθενή γίνεται ηλεκτροκαρδιογράφημα, (Η.Κ.Γ.).

Το test κόπωσης είναι από τις πλέον διαδεδομένες εξετάσεις στον γενικό πληθυσμό, καθώς ανώδυνα και εύκολα, γίνεται ένας αρχικός έλεγχος στη λειτουργία της καρδιάς ιδιαίτερα όταν αφορά σε άτομα που εντάσσονται σε προγράμματα άθλησης.

Η διάρκειά του είναι περίπου 15 λεπτά, εκ των οποίων ο Καρδιολόγος στο μισό περίπου του χρόνου, αυξάνει την ένταση ώστε να διαπιστώσει τις αντιδράσεις της καρδιάς στην αυξημένη προσπάθεια. Εάν εμφανιστεί οποιοδήποτε ανεπιθύμητο σύμπτωμα, διακόπτει την εξέταση.

Από την εξέταση μπορεί να διαπιστωθεί εάν υπάρχει μη φυσιολογικός καρδιακός ρυθμός, ή άλλα καρδιολογικά συμπτώματα, όπως δύσπνοια ή θωρακικό άλγος. Εάν προκύψουν προβλήματα, τότε απαιτούνται άλλες, πιο εξειδικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις.

Το Heart Center παρέχει εξίσου αξιόπιστες διαγνωστικές εξετάσεις  με αυτές του test κόπωσης και για άτομα τα οποία λόγω παθήσεων των άκρων ή άλλες, δεν μπορούν να κάνουν χρήση κυλιόμενου τάπητα ή ποδηλάτου.