Εθνικής Αντιστάσεως 51-53, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Αγγειοπλαστική στεφανιαίων αγγείων (μπαλονάκι)

Σε σοβαρές στενώσεις των στεφανιαίων αγγείων γίνεται αγγειοπλαστική δηλαδή τοποθέτηση stent, ώστε να αποκατασταθεί ξανά η φυσιολογική διάμετρος του αυλού του αγγείου. Αυτό είναι σημαντικό για την αντιμετώπιση της ισχαιμίας, δηλαδή της ελαττωμένης παροχής αίματος προς την καρδιά και των σοβαρών της συνεπειών (στηθάγχη,έμφραγμα, αρρυθμίες). Συχνά προηγείται η διάταση του αγγείου με μπαλονάκι ενώ μετά την τοποθέτηση stent ακολουθεί η μεταδιάταση του αγγείου με μπαλονάκι σε υψηλές πιέσεις.

Σε περιπτώσεις που υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσο η στένωση είναι σοβαρή ή όχι προχωρούμε και σε εκτίμηση της λειτουργικής σημασίας της μέσω μέτρησης των στεφανιαίων εφεδρειών (FFR) κατά τη στεφανιογραφία. Εξίσου αποτελεσματική έχει αποδειχτεί και η διενέργεια stress MRI με αδενοσίνη ή stress echo για να κρίνουμε κατά πόσο πρέπει να τοποθετηθεί stent ή όχι. Σε περίπτωση που η υπάρχουσα στένωση δεν επηρεάζει την καρδιά και δε δημιουργεί ισχαιμία, προκρίνεται η συντηρητική αντιμετώπιση.

Πώς γίνεται η αγγειοπλαστική

Η οδός πρόσβασης είναι η κερκιδική αρτηρία στο χέρι, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις η μηριαία αρτηρία στο πόδι. Η επιλογή της κερκιδικής αρτηρίας πλεονεκτεί έναντι αυτής της μηριαίας, διότι διασφαλίζει την άμεση κινητοποίηση του ασθενούς και αποφεύγονται οι αιμορραγικές επιπλοκές.

Μέσω ειδικών καθετήρων προωθείται στο στεφανιαίο αγγείο  ένα λεπτό σύρμα που διέρχεται από το σημείο της στένωσης και μέσω του σύρματος ένα λεπτό μπαλονάκι, το οποίο εκπτύσσεται σε υψηλές πιέσεις. Ακολούθως, προωθείται και τοποθετείται στο σημείο της βλάβης μια ενδοπρόθεση (stent) από μέταλλο ή άλλα υλικά, το οποία κατά κανόνα στην εσωτερική του επιφάνεια απελευθερώνει φάρμακο που εμποδίζει την επαναστένωση του αγγείου (drug eluting stent). Συνήθως ακολουθεί η εκ νέου έκπτυξη ενός μπαλονιού εντός του stent ώστε να αποφευχθεί η επαναστένωση του.

Τελικώς, ακολουθεί η αφαίρεση των καθετήρων και η συμπίεση του σημείου για μερικές ώρες.

Ο ασθενής λαμβάνει εξιτήριο την επόμενη ήμερα με πλήρεις οδηγίες από τους ιατρούς του Heart Center οι οποίοι του προσφέρουν παρακολούθηση μετά από αγγειοπλαστική.