Εθνικής Αντιστάσεως 51-53, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Αξονική στεφανιογραφία

Η αξονική στεφανιογραφία, αποτελεί πλέον πολύτιμο εργαλείο διάγνωσης των ασθενών με στεφανιαία νόσο ενώ παράλληλα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στον προγραμματισμό διαδερμικών επεμβάσεων στις καρδιακές βαλβίδες.

Η αξονική στεφανιογραφία γνώρισε πολύ μεγάλη εξέλιξη κατά την τελευταία 10ετία. Η διεθνής βιβλιογραφία και η διεθνής επιστημονική κοινότητα καθώς και οι πρόσφατα αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας (2019) τοποθετούν την εξέταση αυτή ως την πρώτη που θα πρέπει να διενεργείται σε άτομα στα οποία είναι επιτακτικό να αποκλειστεί η στεφανιαία νόσος (Σ.Ν) και όπου η κλινική εξέταση, το ηλεκτροκαρδιογράφημα, ο εργαστηριακός έλεγχος και ο υπέρηχος δεν μπορούν να αποκλείσουν απόφραξη σε κάποια απο τις αρτηρίες της καρδιάς.

Πολυάριθμες κλινικές μελέτες επιβεβαιώνουν τη σπουδαιότητα της. Ενδεικτικά αναφέρεται η μελέτη PROMISE, η οποία συμπεριέλαβε 10.003 άτομα και η μελέτη SCOT- HEART με 4.146. Επειδή όμως συνήθως μια διαγνωστική εξέταση δεν βελτιώνει τη μετέπειτα πορεία του ασθενή, θα πρέπει να τονιστεί ότι μια πιο προσεκτική ματιά στις παραπάνω μελέτες ανέδειξε την αξονική στεφανιογραφία ως πολύτιμο εργαλείο στην πρόληψη της ίδιας της στεφανιαίας νόσου καθώς εκτός από την πληροφορία για πιθανή απόφραξη δίνεται άμεση πληροφορία για το αθηρωματικό φορτίο του εξεταζόμενου και τον κίνδυνο να αναπτύξει ισχαιμική καρδιοπάθεια. Επίσης, ως εξέταση, η μοναδικότητα της έγκειται στην υψηλότατη αρνητικη προγνωστική αξία (NPV), η οποία πλησιάζει το 100%, δηλαδή στον αποκλεισμό αποφρακτικής στεφανιαίας νόσου επι φυσιολογικής εξέτασης.

Η διαγνωστική αξία της αξονικής στεφανιογραφίας

Οι κυριότερες ενδείξεις της αξονικής στεφανιογραφίας είναι:

Ανίχνευση στεφανίαιας νόσου σε ασθενείς χωρίς γνωστή καρδιοπάθεια με συμπτώματα- θωρακικό άλγος.

Προληπτικό screening σε άτομα με πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση στεφανιαίας νόσου.

Εκτίμηση ασθενών οι οποίοι θα υποβληθούν σε διαδερμικές επεμβάσεις καρδιακών βαλβίδων (TAVI).

Εκτίμηση βατότητας μοσχευμάτων επι παλαιάς αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (by- pass) ή  βατότητας ενδοστεφανιαίας πρόθεσης (stent) και στηθαγχικού τύπου πόνο.

Εκτίμηση ανατομίας πνευμονικών φλεβών προ επεμβάσεων ηλεκτρικής απομόνωσης τους (επί κολπικής μαρμαρυγής).

Πώς γίνεται η αξονική στεφανιογραφία

Η χρονική διάρκεια της εξέτασης ανέρχεται σε λίγα δευτερόλεπτα και ο συνολικός χρόνος παραμονής του εξεταζόμενου στο χώρο διενέργειας της, δεν ξεπερνά τα 25- 30  λεπτά.

Συμπερασματικά, πρόκειται για μια εξέταση η οποία έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα ενώ οι περιπτώσεις όπου αντενδείκνυται είναι ελάχιστες (κύηση, νεφρική ανεπάρκεια).

Απαιτείται η χορήγηση ιωδιούχου σκιαστικού και ο συγχρονισμός με την καρδιακή συχνότητα. Με την εξέλιξη των αξονικών τομογράφων και την τεχνογνωσία, επιτυγχάνεται η ελάχιστη έκθεση σε ακτινοβολία.