Scroll Top
Εθνικής Αντιστάσεως 51-53, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Βιογραφικό Βλάσης Νινιός, MD, MRCP

Επεμβατικός Καρδιολόγος

 • Διευθυντής της Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης
 • Ιδρυτικό μέλος του Heart Center στη Θεσσαλονίκη
 • Τ. Επιμελητής επι 7ετία στο Νοσοκομείο Papworth, Cambridge, U.K
 • 1η επέμβαση επιδιόρθωσης της τριγλώχινας βαλβίδας στην Ελλάδα,
 • 1η επέμβαση επιδιόρθωσης της μιτροειδούς βαλβίδας στη Β. Ελλάδα
 • Ερευνητής και Proctor (Διεθνής Εκπαιδευτής) διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων Επεμβατικής Καρδιολογίας στην Ελλάδα και στη Ν.Α Ευρώπη

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Τίτλοι

Πτυχίο Ιατρικής Α.Π.Θ.  (Βαθμός Πτυχίου, 9 ‘ΑΡΙΣΤΑ’)

Μέλος του Royal College of Physicians MRCP (UK 2000)

Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Καρδιολογίας (Ελλάδα 2005)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3D Διοισοφάγειο Υπερηχοκαρδιογράφημα (3D TEE) –  περισσότερες από 7000 μελέτες (Έναρξη 3D – TEE 10.2007)

Επεμβατική Καρδιολογία Στεφανιαίων Αγγείων (proctor για IVUS και Rotablation) >7000 επεμβάσεις

Επεμβατική Καρδιολογία δομικών και συγγενών καρδιοπαθειών (ASD/PFO/VSD/PDA) >600 επεμβάσεις

Διαδερμική Αντικατάσταση Αορτικής Βαλβίδας  (TAVI) > 100 επεμβάσεις

Διαδερμική Επιδιόρθωση Μιτροειδούς Βαλβίδας (MITRACLIP): 200  επεμβάσεις (1ος επεμβατικός) – Έναρξη προγράμματος Reshape/Mitraclip 9/2013

Proctor στο Mitraclip

Τοποθέτηση βηματοδοτών (ICD) >1000 εμφυτεύσεις

Τοποθέτηση απινιδωτών και αμφικοιλιακών βηματοδοτών (CRT-D και CRT-P) >350 εμφυτεύσεις

Σύγκλειση παραβαλβιδικών διαφυγών (PVLClosure)

Διαδερμική αντικατάσταση πνευμονικής βαλβίδας

Διαδερμική βαλβιδοπλαστική πνευμονικής βαλβίδας

Διαδερμική αγγειοπλαστική πνευμονικών αρτηριών

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Proctor (Διεθνής εκπαιδευτής) για  Rotablation και IVUS

Proctor για 3D Υπερηχοκαρδιογράφημα

Εκπαιδευτής στην ‘Academia’ (Medtronic)

ALS instructor

MRCP instructor

Proctor για MITRACLIP

Κύριος Ερευνητής στη μελέτη RESHAPE HF-2 για το MITRACLIP

Κύριος Ερευνητής στη μελέτη CARILLON (Cardiac Dimensions)

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (Hellenic Cardiac Society)

Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία – ΕΚΕ (European Cardiac Society)

Ομάδα Εργασίας Βαλβιδοπαθειών (ΕΚΕ)

Ομάδα Εργασίας Επεμβατικής Καρδιολογίας (ΕΚΕ)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2019 – σήμερα: Διευθυντής της Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

2005-2019: Ιδιώτης Ιατρός στην Ελλάδα, συνεργάτης της Κλινικής «Άγιος Λουκάς».

1999-2005: Επιμελητής στην Καρδιολογία και Καρδιαγγειακή Iατρική, Papworth,Cambridge University Hospitals, Cambridge University, East Anglia Deanery, Cambridge, UK

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 1. Left Ventricular Cardiac Hemangioma.

Tourmousoglou C, Nikoloudakis N, Kelpis T, Tsotsolis N, Ninios V, Kallifatidis A, Ninios E, Theofilogiannakos EK, Thoma M, Asimaki A, Pitsis A.

Am J Med. 2017 Aug;130(8):e337-e339. doi: 10.1016/j.amjmed.2017.02.043. Epub 2017 Apr 2.

 1. Catheter Closure Through a Venous Approach of Patent Ductus Arteriosus in Small Pediatric Patients Using Combined Angiographic and Echocardiographic Guidance.

Thanopoulos BV, Ninios V, Dardas P, Giannopoulos A, Deleanou D, Iancovici S.

Am J Cardiol. 2016 Nov 15;118(10):1558-1562. doi: 10.1016/j.amjcard.2016.08.023. Epub 2016 Aug 23.

 1. Floppy mitral valve/mitral valve prolapse syndrome: Beta-adrenergic receptor polymorphism may contribute to the pathogenesis of symptoms.

Theofilogiannakos EK, Boudoulas KD, Gawronski BE, Langaee TY, Dardas PS, Ninios V, Kelpis TG, Johnson JA, Pitsis AA, Boudoulas H.

J Cardiol. 2015 May;65(5):434-8. doi: 10.1016/j.jjcc.2014.07.020. Epub 2014 Sep 22.

 1. Response to letter regarding article, “A word of caution: risk of device erosion after percutaneous treatment of atrial septal defect in patients with dilated aortic root”.

Dardas PS, Thanopoulos V, Theofilogiannakos EK, Ninios V, Kallifatidis A, Pitsis AA.

Circulation. 2015 Feb 24;131(8):e356. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.114.012782.

 1. A rare case of Ebstein’s anomaly with left ventricular noncompaction.

Tourmousoglou C, Bogossian H, Ninios V, Ninios E.

Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2018 Aug 6:218492318791421. doi: 10.1177/0218492318791421.

 1. Surgical septal myectomy for hypertrophic cardiomyopathy in Greece: a single-center initial experience.

Efthimiadis GK, Pitsis A, Pagourelias ED, Kamperidis V, Kelpis T, Meditskou S, Hadjimiltiades S, Ninios V, Mezilis N, Maron BJ, Styliadis IH.

Hellenic J Cardiol. 2014 Mar-Apr;55(2):132-8.

 1. Simultaneous implantation of MitraClip devices in a patient with severe mitral and tricuspid valve regurgitation.

Ninios V, Tourmousoglou C, Mezilis N, Ninios I, Dardas P, Tsikaderis D, Theophylogiannakos S, Pitsis A.

Hellenic J Cardiol. 2018 Oct 4. pii: S1109-9666(18)30296-3. doi: 10.1016/j.hjc.2018.09.005.

 1. Catheter closure of atrial septal defects using the Cocoon septal occluder: preliminary results of a European multicenter study.

Thanopoulos BD, Biasco L, Dardas P, De Backer O, Avraamides P, Deleanou D, Ninios V, Mavrommatis PP, Soendergaard L.

Int J Cardiol. 2014 Dec 15;177(2):418-22. doi: 10.1016/j.ijcard.2014.09.006. Epub 2014 Oct 11.

 1. Percutaneous Repair of Healed Endocarditis of Mitral Valve Using MitraClip Devices Around a Large Mobile Vegetation.

Ninios V, Tourmousoglou C, Jancovici S, Kalin J.

EuroIntervention. 2018 Nov 6. pii: EIJ-D-18-00973. doi: 10.4244/EIJ-D-18-00973.

10.Successful transapical transcatheter prosthetic mitral paravalvular leak closure.

Dardas PS, Kelpis TG, Ninios VN, Mezilis NE, Tsikaderis DD, Pitsis AA, Thanopoulos VD.

Hellenic J Cardiol. 2014 Nov-Dec;55(6):510-1.

 1. Microbubbles during pulmonary vein radiofrequency ablation.

Vassilikos VP, Ninios V, Theofilogiannakos EK.

Heart Rhythm. 2012 Sep;9(9):1444-5. doi: 10.1016/j.hrthm.2011.12.004. Epub 2011 Dec 6

 

 1. Three-dimensional echocardiographic evaluation of acute aortic dissection.

Kelpis TG, Economopoulos VA, Ninios VN.

Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2014 Jun;22(5):628. doi: 10.1177/0218492313478432. Epub 2013 Sep 3.

 1. 1 Transcatheter closure of large atrial septal defects with deficient aortic or posterior rims using the “Greek maneuver”. A multicenter study.

Thanopoulos BD, Dardas P, Ninios V, Eleftherakis N, Karanasios E.

Int J Cardiol. 2013 Oct 9;168(4):3643-6. doi: 10.1016/j.ijcard.2013.05.011. Epub 2013 May 25.

 1. A word of caution: risk of device erosion after percutaneous treatment of atrial septal defect in patients with dilated aortic root.

Dardas PS, Thanopoulos V, Theofilogiannakos EK, Ninios V, Kallifatidis A, Pitsis AA.

Circulation. 2014 Mar 25;129(12):e399-400. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.113.007877.

 1. Bi-ostial coronary thrombosis due to heparin induced thrombocytopenia.

Dardas PS, Tsikaderis DD, Theofilogiannakos EK, Spyrou AN, Mezilis NE, Ninios VN, Pitsis AA.

Int J Cardiol. 2013 Jan 10;162(2):e36-8. doi: 10.1016/j.ijcard.2012.05.069. Epub 2012 Jun 3.

 1. The use of the GuideLiner™ catheter as a child-in-mother technique: an initial single-center experience.

Dardas PS, Mezilis N, Ninios V, Tsikaderis D, Theofilogiannakos EK.

Heart Vessels. 2012 Sep;27(5):535-40. doi: 10.1007/s00380-011-0181-x. Epub 2011 Aug 25.

 1. Left ventricular lipoma: a three-dimensional transesophageal echocardiographic appearance.

Kelpis TG, Theofilogiannakos EK, Ninios VN, Pitsis AA.

J Card Surg. 2013 Jan;28(1):53. doi: 10.1111/jocs.12049. Epub 2012 Dec 4.

 1. The use of rotational atherectomy and drug-eluting stents in the treatment of heavily calcified coronary lesions.

Dardas P, Mezilis N, Ninios V, Tsikaderis D, Theofilogiannakos EK, Lampropoulos S.

Hellenic J Cardiol. 2011 Sep-Oct;52(5):399-406.

 1. Rotablation in the drug eluting era: immediate and long-term results from a single center experience.

Mezilis N, Dardas P, Ninios V, Tsikaderis D.

J Interv Cardiol. 2010 Jun;23(3):249-53. doi: 10.1111/j.1540-8183.2010.00542.x. Epub 2010 Apr 28.

 1. First human implantation of a new rotary blood pump: design of the clinical feasibility study.

Pitsis AA, Visouli AN, Vassilikos V, Ninios VN, Sfirakis PD, Mezilis NE, Dardas PS, Filippatos GS, Bougioukas GI, Kremastinos DT, Long JW.

Hellenic J Cardiol. 2006 Nov-Dec;47(6):368-76.

 

21. Gender-specific differences in hypertension prevalence, treatment, control, and associated conditions among the elderly: data from a Greek population.

Ninios I, Ninios V, Lazaridou F, Dimitriadis K, Kerasidou O, Louridas G.

Clin Exp Hypertens. 2008 Jul;30(5):327-37. doi: 10.1080/10641960802269943.

 1. Elective bridging to recovery after repair: the surgical approach to ventricular reverse remodeling.

Pitsis AA, Visouli AN, Ninios V, Bougioukas G, Filippatos G, Kremastinos D, Burkhoff D, Long JW.

Artif Organs. 2008 Sep;32(9):730-5. doi: 10.1111/j.1525-1594.2008.00596.x. Epub 2008 Jul 30.

 1. Prevalence, clinical correlates and treatment of permanent atrial fibrillation among the elderly: insights from the first prospective population-based study in rural Greece.

Ninios I, Bogossian H, Zarse M, Lazaridou F, Dimitriadis K, Ninios V, Lemke B, Louridas G.

J Thromb Thrombolysis. 2010 Jul;30(1):90-6. doi: 10.1007/s11239-009-0422-3.

    24.Percutaneous closure of atrial septal defects: immediate and mid-term results.

Dardas PS, Ninios VN, Mezilis NE, Tsikaderis DD, Thanopoulos VD.

Hellenic J Cardiol. 2010 Mar-Apr;51(2):104-12.

 1. Cryptogenic stroke after percutaneous closure of an atrial septal defect.

Dardas PS, Ninios V, Mezilis N, Theofilogiannakos EK, Tsikaderis D, Thanopoulos V.

Hellenic J Cardiol. 2012 Mar;53(2):155-9.

 1. Images in cardiovascular medicine. Repeated successful thrombolysis of a Jarvik 2000 left ventricular assist device in a patient with noncompaction cardiomyopathy.

Ninios V, Visouli A, Pitsis A.

Circulation. 2010 Jan 26;121(3):e13-4. doi: 10.1161/CIR.0b013e3181cdb410.

 1. Subaortic stenosis in an adult caused by two discrete membranes: a three-dimensional transesophageal echocardiographic visualization.

Kelpis TG, Ninios VN, Dardas PS, Pitsis AA.

Ann Thorac Surg. 2009 Nov;88(5):1703. doi: 10.1016/j.athoracsur.2009.01.067.

 1. Measurement of cardiac output by real-time 3D echocardiography in patients undergoing assessment for cardiac transplantation.

Hoole SP, Boyd J, Ninios V, Parameshwar J, Rusk RA.

Eur J Echocardiogr. 2008 May;9(3):334-7. Epub 2007 Jul 9.

 1. ECMO as a bridge to high-risk rotablation of heavily calcified coronary arteries.

Dardas P, Mezilis N, Ninios V, Theofilogiannakos EK, Tsikaderis D, Tsotsolis N, Kolettas A, Nikoloudakis N, Pitsis AA.

Herz. 2012 Mar;37(2):225-30. doi: 10.1007/s00059-011-3489-5. Review.

 1. Catheter closure of a right aortico-atrial tunnel in a patient 4 years of age.

Thanopoulos BV, Ninios V, Germanakis J.

JACC Cardiovasc Interv. 2013 Jan;6(1):e1-2. doi: 10.1016/j.jcin.2012.07.020.

 1. Unroofed coronary sinus as a cause of right heart dilatation in an elderly patient.

Kelpis TG, Ninios VN, Giannakoulas G, Spanos GP, Nikoloudakis NE, Pitsis AA.

Hellenic J Cardiol. 2012 Sep-Oct;53(5):390-1.

 1. Diverticulum of the left ventricle: etiology and surgical treatment.

Pitsis AA, Visouli AN, Kelpis TG, Ninios VN, Nikoloudakis N, Parthenakis F, Vardas P.

Heart Surg Forum. 2008;11(2):E75-7. doi: 10.1532/HSF98.20071205.

 1. Prevalence of interatrial block in a general population of elderly people.

Ninios I, Pliakos C, Ninios V, Karvounis H, Louridas G.

Ann Noninvasive Electrocardiol. 2007 Oct;12(4):298-300.

 1. Rheolytic thrombectomy in patients with acute coronary syndrome and large thrombus burden: initial and mid-term results from a single centre experience.

Dardas P, Mezilis N, Ninios V, Efthimiadis GK, Tsikaderis D, Pagourelias E, Pliakos C.

Hellenic J Cardiol. 2010 Jan-Feb;51(1):27-36.

 1. Left atrial function and work after surgical ventricular restoration in postmyocardial infarction heart failure.

Dardas PS, Pitsis AA, Mezilis NE, Tsikaderis DD, Ninios VN, Boudoulas H.

J Am Soc Echocardiogr. 2008 Jul;21(7):841-7. doi: 10.1016/j.echo.2007.12.005. Epub 2008 Apr 2.

 1. Total ventricular assist for long-term treatment of heart failure.

Pitsis AA, Visouli AN, Ninios V, Kremastinos DT.

J Thorac Cardiovasc Surg. 2011 Aug;142(2):464-7. doi: 10.1016/j.jtcvs.2010.11.014. Epub 2011 Feb 1.

 1. Minimally invasive transapical aortic valve-in-a-valve implantation for severe aortic regurgitation in a degenerated stentless bioprosthesis.

Kelpis TG, Mezilis NE, Ninios VN, Pitsis AA.

J Thorac Cardiovasc Surg. 2009 Oct;138(4):1018-20. doi: 10.1016/j.jtcvs.2009.05.020. Epub 2009 Jul 3.

 1. Aortic valve papillary fibroelastoma: a three-dimensional transesophageal echocardiographic appearance.

Kelpis TG, Ninios VN, Economopoulos VA, Pitsis AA.

Ann Thorac Surg. 2010 Jun;89(6):2043. doi: 10.1016/j.athoracsur.2009.09.033.

 1. Modified ross procedure: partially supported root replacement.

Pitsis AA, Kelpis TG, Ninios VN, Dardas PS, Visouli AN, Boudoulas HK.

Thorac Cardiovasc Surg. 2007 Dec;55(8):520-1.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ: +30 2310 400929, +30 6948596047, +30 2310 278889

Email: vninios@gmail.com

Καρδιολογικό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη