Εθνικής Αντιστάσεως 51-53, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Combined PCI of RCA CTO and TAVI for predominant Aortic Regurgitation

59 year old female patient, prior chest Radiation, porcelain Aorta, severe Aortic regurgitation due to fibrosis of the leaflets, severe subtotal RCA stenosis and heart failure symptoms (NYHA III)
Για να δείτε Επεμβατικά Videos των ιατρών της ομάδας, δηλώστε:

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα